Qui té un gos a casa, o qui treballa amb ells, és bàsicament perquè s’estima els gossos, així és com hauria de ser.

 

Els gossos tenen una capacitat d’adaptació, d’aprenentatge i d’estimació increïbles.

 

Actualment, els humans intentem que els gossos s’adaptin al nostre ritme de vida. Si ens parem a mirar com se senten podrem veure que alguns pateixen estrès, ansietat, tenen alguna fòbia, etc.; que deriven en problemes de comportament, una sèrie de problemes psicològics que a la seva naturalesa són inexistents. Així doncs ens hauríem d’adaptar una mica més a la seva psicologia per evitar possibles mals comportaments.

 

En quan a l’aprenentatge hi ha diferents tècniques. L’Instintivisme és la tècnica que es basa en l’instint, la biologia i la psicologia del gos, és la més natural perquè el gos aprèn en base al seu codi vital.

 

Per últim, l’estimació. Els gossos ens donen molt d’afecte, ofereixen companyia, amistat, fidelitat, i moltes coses més. Hem de tenir en compte que ELLS també necessiten molt d’afecte i atenció, que els parlis, que els expliquis, sentir que existeixen i sentir-se útils.

 

Així doncs, la meva filosofia és que els gossos s’adaptaran al nostre món tenint en compte la seva Psicologia, que l’aprenentatge es realitzarà tenint en compte el seu Instint i establirem un vincle fort i d’harmonia entre amo i gos mitjançant diverses mostres d’afecte.

 

 

Quien tiene un perro en casa, o quien trabaja con ellos, es básicamente porque quiere a los perros, así es como debería ser.

 

Los perros tienen una capacidad de adaptación, de aprendizaje y de querer increíbles.

 

Actualmente, los humanos intentamos que los perros se adapten a nuestro ritmo de vida. Si nos paramos a observar cómo se sienten podremos ver que algunos sufren de estrés, ansiedad, fobias, etc.; que derivan en problemas de comportamiento, una serie de problemas psicológicos que en su naturaleza son inexistentes. Entonces debemos adaptarnos un poco más a su psicología para evitar posibles malos comportamientos.

 

Respecto al aprendizaje hay diferentes técnicas. El Instintivismo es la técnica que se basa en el instinto, la biología y la psicología del perro, es la más natural porque el perro aprende en base a su código vital.

 

Por último, el querer. Los perros nos dan mucho cariño, ofrecen compañía, amistad, fidelidad, y muchas cosas más. Tenemos que tener en cuenta que ELLOS también necesitan mucho cariño y mucha atención, necesitan que les hables, que les expliques cosas, sentirse que existen y sentirse útiles.

 

En conclusión, mi filosofía es que los perros se adaptarán a nuestro mundo teniendo en cuenta su Psicología, que el aprendizaje se realizará teniendo en cuenta su Instinto y estableciendo un vínculo fuerte y de harmonía entre dueño y perro utilizando diferentes muestras de afecto.

 

 

canquisso@gmail.com Sant Narcís, 17005 GIRONA