GUARDERIA

Actualment la societat en general ens passem la major part del dia fora de casa, i qui té la responsabilitat d’un gos sap que es passa gairebé tot el dia sol, això li pot portar problemes d’ansietat o estrès, els gossos s’avorreixen, necessiten activitat i moviment, per això t’oferim l’oportunitat de poder deixar el teu gos en bona companyia. Amb nosaltres pots gaudir del servei de guarderia per hores les quals podem omplir, si es desitja, amb serveis complementaris opcionals.

 

Preu per hora              10€

 

Per més hores, a consultar.

 

Opcions suplementàries:

Raspallat

Passeig

Massatge relaxant/terapèutic

Jocs cognitius

Ensinistrament bàsic

Preu opcions suplementaries, a convenir.

 

També oferim un servei de recollida i entrega del teu gos                             15€ fins a 30 min

                                                                                                                     25€ de 30min a 1h

 

CONDICIONS:

És obligatori que dugui microxip i estigui desparasitat.

Lliurament fotocopia DNI del propietari.

Cartilla Sanitaria.

Pinso (si és necessari).

 

Forma de pagament, a consultar

 

 

Actualmente la sociedad en general nos pasamos la mayor parte del día fuera de casa, y quien tiene la responsabilidad de un perro sabe que se pasa casi todo el día solo, esto le puede llegar a ocasionar problemas de ansiedad o estrés, los perros se aburren, necesitan actividad y movimiento, por este motivo te ofrecemos la oportunidad de dejar a tu perro en buena compañía. Con nosotros puedes disfrutar de un servicio de guardería por horas las cuales podemos llenar, si se desea, con servicios complementarios adicionales.

 

Precio por hora                   10€

 

Para más horas precio a consultar.

 

Opciones suplementarias:

Cepillado

Paseo

Masajes relajantes/terapéuticos

Juegos cognitivos

Adiestramiento Básico

 

Precio de opciones suplementarias, a consultar.

 

También ofrecemos el servicio de recogida y entrega del perro                            15€ hasta 30min

                                                                                                                            25€ de 30min a 1h

 

CONDICIONES:

Es obligatorio que lleve microchip y esté desparasitado

Entrega de fotocopia del DNI del propietario

Cartilla sanitaria

Pienso (si es necesario)

 

Forma de pago, a consultar.

 

 

 

canquisso@gmail.com Sant Narcís, 17005 GIRONA