PSICOLOGIA CANINA

 

La Psicologia canina ens permet comprendre i reconduir comportaments. Els darrers anys i en l’actualitat s’està investigant el “com” i el “perquè” pensen els gossos, basant-nos en els seus orígens i, per tant, en els seus instints depredadors.

 

Aquest instint ens permet treballar la psicologia utilitzant el seu mitjà de reflexió més important, l’olfacte. A base de jocs cognitius els gossos agafen confiança en ells mateixos, es concentren, utilitzen el seu enginy per solucionar un problema, es relaxen, i molts altres efectes que deriven a una millora del comportament.

 

Nosaltres analitzem i tractem els gossos des d’un punt de vista emocional, instintiu i de comportament, amb el qual s’obtenen uns resultats que assimilaran i perduraran en el temps.

 

Les sessions de Psicologia consten d’una primera sessió de reconeixement per redactar un diagnòstic i un tractament adequat pel cas en qüestió. Posteriorment, es recomana fer un seguiment del tractament on es pot triar entre classes alternades o paquets de 5/10 sessions consecutives.  La durada de les sessions serà d’una hora.

 

 

Sessió de reconeixement (màx.2h)            50€

Sessions alternades                                   35€

Paquet de 5 sessions                               150€

Paquet de 10 sessions                             250€

 

 

CONDICIONS:

Lliurar fotocopia del DNI del propietari

Cartilla sanitària.

 

Forma de pagament, a consultar.

 

 

La psicología canina nos permite comprender y reconducir comportamientos. En los últimos años y en la actualidad se está investigando el “cómo” y el “por qué” piensan los perros, basándonos en sus orígenes así como en su instinto cazador.

 

Este instinto nos permite trabajar la psicología  utilizando su modo de reflexionar más preciado, el olfato. Mediante juegos cognitivos los perros cogen confianza en ellos mismos, se concentran, utilizan su ingenio para solucionar un problema, se relajan y muchos más efectos que derivan a una mejora del comportamiento.

 

Nosotros analizamos y tratamos los perros des de un punto de vista emocional,  instintivo y de comportamiento, con el cual se obtienen unos resultados que asimilarán y perdurarán en el tiempo.

 

Las sesiones de psicología consisten en una primera sesión de reconocimiento para redactar un diagnóstico y un tratamiento adecuado para el caso en cuestión. Posteriormente, se recomienda hacer un seguimiento del tratamiento donde se puede escoger entre clases alternadas o paquetes de 5/10 sesiones consecutivas. La duración de las sesiones será de una hora.

 

Sesión de reconocimiento (máx. 2h)              50€

Sesiones alternadas                                       35€

Paquetes de 5 sesiones                               150€

Paquetes de 10 sesiones                             250€

 

CONDICIONES:

Fotocopia DNI del propietario

Cartilla sanitaria

 

Forma de pago, a consultar.

 

 

 

canquisso@gmail.com Sant Narcís, 17005 GIRONA